استانداردهای طراحی لیبل

استاندارد طراحی چاپ سی دی

1. طرح خود را با فرمت 300dpi - JPG - TIf - PSD ارسال فرمائید.

3. دايره بيروني (حداکثر ) : 12 سانتيمتر

4.دايره داخلي (حداکثر ) : 2/2 سانتيمتر 

5. از مرکز، دايره اي فرضي به قطر 4 سانتيمتر در نظر بگيريد که قسمتی از طرح یاText و نوشته اي در اين محدوده قرار نگ

 

استاندارد طراحی چاپ لیوان

1. طرح خود را با فرمت  JPG - TIf - PSD ارسال فرمائید.

2. اندازه قطر چاپ لیوان 20.5 سانتیمتر

3. اندازه ارتفاع چاپ لیوان 9.5 سانتیمتر