چاپ پیکسل

 پیکسل هدیه بسیار زیبایی برای تبلیغات محصولات شما است. این روش چاپ بدلیل سادگی و سرعت فوق العاده و ارزانی جایگاه ویژه ای در چاپ هدایا دارد.

نمونه کارها

پیکسل سوزن 58

پیکسل سوزن 58

پیکسل سوزن 58

پیکسل سوزن 58

پیکسل سوزن 44

پیکسل سوزن 44

پیکسل سوزن 37

پیکسل سوزن 37

پیکسل مگنت 58

پیکسل مگنت 58

پیکسل مگنت 44

پیکسل مگنت 44

پیکسل مگنت 37

پیکسل مگنت 37

پیکسل جا کلیدی

پیکسل جا کلیدی

پیکسل سوزن 44

پیکسل سوزن 44