تابلو رومیزی

تابلوهایی که جهت معرفی شخص ، سمت ، جایگاه و حتی قیمت کالا ، شماره میز ، منوی غذا ، اطلاعیه و یا دستور العمل به کار میرود و برروی میز یا سطح مقابل دید مراجعین قرار میگیرد .

 

                                                 

 

© 2014 - Newchap| Development by www.arianawebdesign.ir