چاپ لباس کار

چاپ مستقیم

تخصص نیوچاپ  چاپ  مستقیم روی انواع لباس  است.شما می توانید هر نوع لباس و هر تعدادی که باشد را در اختیار شرکت قرار دهید و شرکت نیوچاپ با بهترین کیفیت و بدون محدودیت رنگ آن را برای شما چاپ خواهد نمود.

 


نمونه یک

نمونه یک

نمونه دو

نمونه دو

نمونه سه

نمونه سه

نمونه چهار

نمونه چهار

چاپ برجسته

چاپ دیجیتال برجسته وجه تمایز آن با چاپ مستقیم تقریبا 2 میلی متر برجسته می شود ولی در دو حالت چاپ ،بدون محدودیت رنگ و قابل شستشو می باشد.


نمونه یک

نمونه یک

نمونه دو

نمونه دو