پیکسل تبلیغاتی

اغلب مردم زمان زیادی را صرف پیام های تبلیغی طولانی نمی کنند و همواره پیامی را در ذهن خود ثبت کرده و بخاطر می سپارند که کوتاه و موثر باشد.به همین سبب چاپ پیکسل تبلیغاتی به دلیل مختصر بودن پیام و جذابیت ساختار ظاهری خود روش مناسبی برای این نوع تبلیغ است.

 

                                       

(تاریخ بروزرسانی : 1399/06/19 12:59:40 ب.ظ)